Exceline Support | Spørsmål og svar
Stikkord: EHF  leveranse 
Sist endret 2018-04-18

Spørsmål

Hvorfor mottar ikke min kunde EHF når de sier de kan motta dette?

Svar

For å motta EHF fra Exceline er det følgende krav til oppsettet:

EHF formidles vanligvis gjennom Credicare Xtra 2.0.
For at en bedrift skal kunne motta EHF må bedriften være registrert i ELMA-registeret. Dette gjøres vanligvis av bedriften selv eller regnskapsfører via regnskapssystemet.

I Exceline må kunden være registrert med korrekt organisasjonsnummer. Tips: Sjekk for eksempel www.proff.no for å finne korrekt organsisasjonsnummer.
I tillegg må adresseopplysninger på bedriften være påført kundekortet i Exceline. Dette er svært viktig, da EHF blir stoppet hvis adressefeltene er tomme.