Exceline Support | Spørsmål og svar
Stikkord: GDPR  personvern  sletting  data 
Sist endret 2018-05-31

Spørsmål

Hvilke rutiner må følges for senter som ikke kjører Excecare?

Svar

Støtteprogrammet Excecare benyttes for nettinnmelding og Credicare Xtra. Har du altså en av disse tjenestene er ikke dette aktuelt for deg.

Hvert senter må etablere en månedlig rutine som fjerner data som ikke skal oppbevares:

Fjern tidligere medlemmer som overgår oppbevaringsplikten til bokføringsforskriften:

Dette gjøres under Diverse - Fjern Gamle Data - Sett 5 år tilbake i tid, og kryss av for "Personlige ikkemedlemmer uten besøk etter dato". Trykk "Utfør".


Fjern besøksdata:

Dette gjøres under Diverse - Fjern Gamle Data - Sett 3 år tilbake i tid, og kryss av for "Fjern besøk t.o.m. dato". Trykk "Utfør".