Exceline Support | Spørsmål og svar
Stikkord: Ansatte  ny  ansatt  ny  bruker 
Sist endret 2019-01-04

Spørsmål

Hvordan registrere ny ansatt i Exceline?


Svar

Legg til ansatte

Åpne Medlemmer fra Hjem-skjermen:

 

Velg knappen Nytt medlem:

Her må minimum fornavn og etternavn fylles ut.

Husk å hak av for "Ansatt":

 

Trykk "Lagre" og du skal nå legge inn alt av info om den ansatte:

 

 

Det som kan være verdt å nevne er at dersom den ansatte skal ha rolle som f.eks. Instruktør så legger man til denne rollen ved å klikke på «Legg til» knappen. Hak av for den rollen du ønsker den ansatte skal ha og trykk på knappen «Velg avdeling», hak av for riktig avdeling og trykk «OK».

Når du har lagt inn alt av info om den ansatte trykker du på knappen «Lagre».

 

Legge til brukere

Åpne Administrator fra Hjem-skjermen:

 

Velg knappen Brukere:

 

Nye knapper dukker opp til høyre, velg knappen Brukere:

 

Inne på brukerlisten kan velger du knappen øverst til høyre «Ny bruker».

 

Brukeren du skal legge inn må være opprettet som ansatt først.
Klikk på knappen «Legg til» ved siden av feltet Ansatt navn for å finne den ansatte du vil legge til som en bruker.

 

Velg ansatt ved å dobbeltklikke.

 

Skriv inn e-post adresse, brukernavn, passord og avdeling. Velg rollenavn i nedtrekksliste.

På bildet over har vi valgt instruktør som rollenavn. Det dukker da opp masse informasjon i de to vinduene under. Dette er tilgangene til de forskjellige modulene brukeren skal ha. Tilgangene er allerede forhåndsdefinert under Administrator -> Brukere -> Roller. Her er det forhåndsdefinert maks tilgang en rolle kan ha. Det vil si at dersom vi velger rollen instruktør som har begrenset tilgang kan vi ikke legge til ekstra tilgang på brukeren. Velger vi derimot rollen administrator kan vi fjerne tilganger på brukernivå.

Det enkleste er å ha riktige tilganger definert på rollene og ikke endre tilganger på brukernivå da dette gir best oversikt. Endrer man tilgangene på en rolle vil uansett alle brukere som har denne rollen bli oppdatert.

Når all info er lagt inn trykker du knappen «Lagre».