Søknadskjema

Bedrift/prosjekt informasjon:
Bedrift/prosjekt
Firmaadresse
Postnummer   Poststed
Telefon
Hjemmeside
Org.nr (hvis etablert)

Kontaktperson:
Fornavn   Etternavn
Tittel/Rolle
(gründer,daglig leder, etc...)
Telefon   Epost
Adresse
Postnummer   Poststed
Område
Kort om formål
Hva vil du oppnå med aktiviteten
Hva trenger du Ferd for?
Selskapsform
Resultatoppnåelse
Økonomiske og sosiale
Målgruppe
Hvem mottar tjenesten
Hvem betaler for tjenesten
Prosjekt/Idébeskrivelse
Bruk gjerne vedlegg for forretningsplanen
Samlet årsbudjett (hvis etablert)
Antydet søknadsbeløp
Vekstmuligheter
Dokumentasjon av det sosiale problemet
Bruk gjerne link eller vedlegg
Oppstartsdato
Økonomiske bidragsytere
Vedlegg