reqs.se
Topp Om REQS  
Search

Vad är syftet med REQS?

Senast ändrad 2017-04-26
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är syftet med REQS?


Svar

Med REQS skapas faktabaserade beslutsunderlag med översiktlig statistik som underlättar för en organisations ledning att besluta om åtgärder för att undanröja fel och brister samt att följa upp verkan av vidtagna åtgärder. Samtidigt underlättar systemet det dagliga arbetet där utföraren får ett professionellt verktyg som spar tid och pengar.