reqs.se
Topp  
Search
Sökord: checklista    protokoll    punkter    sba    driftrondering    sam    kontrollpunkter 

Kommer ej åt checklistan

Senast ändrad 2017-06-15
Rösta här
  -  

Fråga

Varför kommer jag inte åt kontrollpunkterna i min checklista?


Svar

Kontrollera Start- och Sluttiden i tilldelningsmailet du fått när checklistan och dess kontrollpunkter är aktiva.

Starttiden visar när kontrollpunkterna skapas och låses upp för ändringar.

Sluttiden visar när kontrollpunkterna låses för ändringar.