reqs.se
Topp  
Search

Hur hittar jag lättast mina tilldelade uppdrag?

Senast ändrad 2018-07-04
Rösta här
  -  

Fråga

Hur hitta jag lättast mina tilldelade uppdrag?


Svar

Tilldelade uppdrag hittas lättast under Uppdragsöversikten som finns uppe till vänster på skärmen efter man loggat in i REQS.

Klicka på Uppdragsöversikt

Därefter klickar ni på Formulär-ikonen för att öppna upp uppdragen.