Kongsberg er en av Norges mest fremtidsrettede byer!

Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Multiconsult, som har analysert alle de 71 norske byer med mer enn 10.000 innbyggere. Målet er å finne ut hvilke byer som er best rusta til å møte en norsk framtid uten enorme oljeinntekter og med flere eldre – og klimaendringer.

Les hele saken i Laagendalsposten >

Jubel på Kongsberg Politistasjon 
- passkontoret består!

En av årets beste julehilsner til Kongsberg kom i dag fra Justisminister Tor Mikkel Wara (FrP)!

"Av hensyn til det lokale næringslivet og deres behov for effektiv reisevirksomhet, har jeg derfor besluttet å etablere et pass- og ID-kontor i Kongsberg. (...) Jeg vil straks gi Politidirektoratet beskjed om min beslutning."

Beslutningen er et resultat av godt politisk håndtverk fra våre lokalpolitikere, spesielt Kongsberg Høyre, og påtrykk fra KNFs Industrilederforum i form av denne ukens brev til justiskomitéen signert av Hans Peter Havdal.

Les hele hele brevet fra justisministeren her >

Styremøte i Det Norske Handelskammerforbund

I tillegg til å være næringsforening for bedriftene i Kongsberg, er Kongsberg Næringsforum også et handelskammer tilsluttet Det Norske Handelskammerforbund (DNH). DNH er en paraplyorganisasjon for alle norske handelskamre i deres internasjonale arbeid, og består av 15 handelskamre som totalt representerer 10.000 bedrifter og 300.000 ansatte. 

KNFs daglige leder Wivi-Ann Bamrud sitter i styret for det norske handelskammerforbund som hadde årets siste styremøte denne uken. Etter det ordinære møtet var det lagt opp til et samarbeidsmøte med styret i DNH og representanter fra de bilaterale handelskamrene i Norge for Tyskland, Frankrike, Sverige og USA.

Les mer om DNH og møtet her >

Norsk-Tysk Handelskammer inviterer til Hannovermessen 2019

HANNOVER MESSE er verdens ledende industrimesse, med fokus på automatisering og robotisering, energi, smart produksjon, leverandørindustrien og R&D. Messen har gjennomsnittlig 225 000 besøkende og 6 500 utstillere, der over 60 % kommer fra andre land enn Tyskland.

For første gang deltar Norge med en offisiell paviljong på verdens største industrimesse. Sverige er partnerland, og stiller med mange deltakere spredt utover et stort areal i hall 27. Også de andre nordiske land er representert med paviljonger.

Innovasjon Norge tar en betydelig andel av felleskostnadene og bidrar dermed til en meget god prising for deltakere fra norsk næringsliv. Dette er en enestående mulighet til å delta!

Les mer om hvordan du kan delta her >

Se hva som skjer!

Her finner du vår kalender med møter, forum og andre møteplasser.

Kongsberg Næringsforum SA
Kirketorget 4, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 29 90 50
 
Du kan administrere dine abonnement ved å klikke her