Navn  Sist endret  Vurdering
Lokal kartinformasjon på skisporet.no  2016-11-04  
Lokale destinasjonsannonser  2016-12-01  
"Skisted-info" side  2016-11-04  
Løype/rute-endring  2016-11-04  
POI (punkter av interesse)  2016-12-13