Sjekkliste hvis GPS enhet ikke fungerer på Skisporet.no

Sist endret 2018-09-06
Stem her
  -  

Spørsmål

GPS-enheten fungerer ikke på skisporet.no. Hva gjør jeg?


Svar

For alle enheter

Sjekk at GPS enhet er montert iht installasjonsveiledning (se vedlegg øverst i artikkelen)

Enhet bør ideelt sett installeres på 12V kurs som andre enheter som radio, evt. Garmin GPS enhet får strøm fra.

Nye Falcom Fox3 /in-au/in-us enheter

  1. Sjekk om rød indikatorlampe (strøm) lyser konstant
  2. Sjekk om gul indikatorlampe blinker. Dvs at enhet har koblet seg opp på GPRS (mobilnettet)
  3. Sjekk om grønn indikatorlampe blinker. Dvs at enhet har kontakt med 3 eller flere satelitter

Hvis 1, 2 og 3 er OK fungerer GPS enhet som den skal.

Feilsøking ved feil knyttet til strømtilførsel (pkt 1)

Hvis pkt 1 ikke er OK:

  • Sjekk at rød og brun kabel og koblinger er OK og at ledning ikke gnisser mot noe.
  • Sjekk status på 2A sikring. Ta ut sikring fra sikringsholder (A) på rød ledning.
    Mål sikring med måleinstrument som på bildet under. Sett instrument til å måle motstand. Hvis sikring er i orden vil instrument pipe og gi utslag i display.
  • Bytt sikring hvis det ikke er utslag eller pipelyd høres
  • Hvis sikring går gjentatte ganger, ta kontakt med maskinleverandør Owren eller Antra for ekspertisebistand knyttet montering spesifikt for din modell.