Oversikt over ulike GPS modeller

Sist endret 2017-02-17
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvilke GPS-enheter bruker vi?


Svar

Fastmontert GPS enhet for tråkkemaskin (FOX3)

 

 

GPS enhet for snøscooter eller kombinasjon tråkkemaskin og snøscooter (MAMBO 2 har gått ut av produksjon)

FOX3 med pelicase(vanntett boks) for kombinasjonsbruk.