"Skisted-info" side

Sist endret 2016-11-04
Stem her
  -  

Spørsmål

Hva er "Skisted-info" siden?


Svar

Lokal informasjon på Skisted-info side består av følgende deler:

  1. Kart
  2. Ruter
  3. Om
  4. Smøretips
  5. Vær
  6. Lokalannonser

 

1. Kart
Ved å trykke på knappen "Kart" hopper du tilbake til lokalt kart

 

 

2. Ruter
Ved å trykke på knappen "Ruter" hopper du til tabelloversikt skistedets ruter

3. Om
Ved å trykke på knappen "Om" hopper du til beskrivelse og faktainformasjon om skistedet.
Innhold i beskrivelsesfeltet sendes til support@jacilla.no
Faktainformasjon er systemgenerert.

 

4. Smøretips
Ved å trykke på knappen "Smøretips" hopper du til Swix smøretips basert lokal posisjon koblet mot lokale YR data.

 

5. Vær
Ved å trykke på knappen "Vær" hopper du til lokal værinformasjon basert på lokale YR data.

 

6. Lokalannonser
Lokalannonsene vises øverst i skjermvinduet