Hva er dine rettigheter under GDPR?


1. Det må gis samtykke

Virksomheter kan ikke behandle personopplysninger om enkeltindivider med mindre hver enkelt fritt har gitt en spesifikk, informert og klar indikasjon på samtykke, enten via en erklæring eller via en tydelig «bekreftende handling».

2. Rett til tilgang

Loven gir enkeltpersoner rett til å kreve tilgang sine personopplysninger og til å vite hvordan informasjonen brukes av selskapet etter at den er samlet inn. Selskapet skal levere ut en kopi av disse personopplysningene, uten kostnad og i elektronisk format, dersom enkeltpersonen ber om dette.

Dersom du ønsker tilgang, send oss en henvendelse via epost på post@one2cel.no eller via kontaktskjema.

3. Rett til å bli glemt

Hvis forbrukere ikke lenger er kunder, eller hvis de trekker tilbake samtykket de har gitt et selskap for å bruke vedkommendes personopplysninger, har forbrukeren rett til å få informasjonen slettet.

Dersom du ønsker å bli glemt, send oss en henvendelse via epost på post@one2cel.no eller via kontaktskjema.

4. Rett til å overføre data 

Individer har rett til å overføre opplysninger fra en tjenesteleverandør til en annen. Og dette må skje i et vanlig og maskinlesbart format.

Dersom du ønsker dataene dine overført, send oss en henvendelse via epost på post@one2cel.no eller via kontaktskjema.

5. Rett til å bli informert

Dette dekker alle typer innsamling av personopplysninger av selskaper, og enkeltpersoner må informeres før opplysningene samles inn. Forbrukerne må godkjenne at personopplysninger samles inn, og samtykke skal gis aktivt, ikke være underforstått. 

6. Rett til å korrigere informasjon

Dette sikrer at enkeltpersoner kan oppdatere informasjonen hvis den er utdatert, ufullstendig eller feilaktig.

Dersom du ønsker å korrigere data, send oss en henvendelse via epost på post@one2cel.no eller via kontaktskjema.

7. Rett til begrenset behandling 

Enkeltpersoner kan be om at deres opplysninger ikke brukes i databehandling. Informasjonen kan fortsatt lagres men den skal ikke brukes.

Dersom du ønsker begrenset behandling, send oss en henvendelse via epost på post@one2cel.no eller via kontaktskjema.

8. Rett til å motsette seg behandling

Dette inkluderer retten til å motsette seg behandling av personopplysninger til bruk i direkte markedsføring. Det er ingen unntak for denne regelen, og all behandling må stoppes så fort denne forespørselen er mottatt. Denne rettigheten må kommuniseres tydelig til enkeltpersoner i starten av enhver kommunikasjon.

Dersom du ønsker å motsette deg behandling, send oss en henvendelse via epost på post@one2cel.no eller via kontaktskjema.

9. Rett til å bli varslet

Hvis det har vært datainnbrudd som kan få følger for enkeltpersoners opplysninger, har personen rett til å få vite dette i løpet av 72 timer etter at innbruddet ble oppdaget.


Send oss en henvendelse, så vil vi kontakte deg så snart som mulig.

  • Åpningstider
  • Mandag - fredag kl 0800 - 1700
  • Lørdag, søndag, helligdager er det stengt