Topp Sve SoftOne GO Allmänt  
Search

Supportinloggning

Senast ändrad 2017-06-21
Rösta här
  -  

Fråga

Vad är "supportinloggning" och vad är det bra för?


Svar

Supportinloggningen är SoftOnes främsta verktyg för att hjälpa våra kunder på ett snabbt och smidigt sätt. När en kund ber om hjälp kan våra supportgivare logga in i bolaget för att enkelt se vad felet är.

Huruvida supportinloggningen ska vara aktiverad eller inte är upp till dig. Följ stegen nedan för att se var du kan kontrollera supportinloggningen:

  1. Navigera till Administrera -> Inställningar -> Generellt -> Företagsinställningar
  2. Här hittar du inställningarna. Som standard är supportinloggningen avaktiverad med vissa undantag. För att aktivera inloggningen så bockar du helt enkelt i "Tillåt supportinloggning". Glöm inte att justera datumet i fältet "Tillåt supportinloggning tom" så att det inte är ett passerat datum.