Topp Sve SoftOne GO Försäljning  
Search

Hur anpassar jag listvyn för order och faktura?

Senast ändrad 2018-12-28
Rösta här
  -  

Fråga

Hur ställer jag in listvyn för order och faktura?
 
 

Svar

Ställ in de kolumner du vill ha (via hamburgermenyn de tre liggande strecken uppe till höger där via de stående strecken)


Justera sedan bredd på kolumnerna

Det går också bra att dra och släppa kolumner till annan plats

 

När du är nöjd med listvyn måste du spara via Hamburgermenyn och Kom ihåg inställningar

 

 

Dessa fält finns att välja på i Order

 

Dessa fält finns att välja på i Faktura

 

Om du saknar några fält så gå in via Försäljning-Inställningar-Generellt-Användarinställningar
Längst ner så har du visa kolumn för faktura och order. Bocka i alla fält så får du mer att välja på
Spara

 

 

Tips:
Sedan i order- och fakturagridden så kan du bocka i till vänster så summeras beloppet på markerade poster
Du kan bocka i om det skall summeras inkl moms 
I order kan du också välja om Internorder skall summeras