In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de
ontwikkelingen rondom Brainport Industries.

In verband met de nieuwe privacy wetgeving (AGV) vragen wij u om uzelf opnieuw aan te melden voor onze nieuwsbrief via deze link. Vanaf de volgende editie zullen wij deze alleen nog verspreiden onder contacten van Brainport Industries die zich hiervoor opnieuw hebben ingeschreven. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, zonnige dagen en warme zomeravonden maken we nog even van de gelegenheid gebruik om u bij te praten over de ontwikkelingen bij Brainport Industries. Het doel hiervan is u te informeren en vooral ook om te kijken bij welke projecten u zou willen aansluiten. Uiteraard staan we open voor suggesties voor nieuwe projecten. Vergeet niet 3 oktober in uw agenda te reserveren voor de ledenbijeenkomst voor de hoofdcontactpersonen van Brainport Industries en aansluitend het Jaarcongres waar we u bijpraten over de activiteiten en ontwikkelingen. Ik wens u een prettige zomer toe.

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

Nieuwe leden

Wij verwelkomen de firma’s Webbing Solutions uit Dongen en IJssel Technologie uit Zwolle als nieuwe leden van Brainport Industries. Bekijk hier het actuele ledenbestand van Brainport Industries.

Technologie

Additive4Industries

In Brainport Eindhoven werkt een consortium van Brainport Industries, Brainport Development en TU/e Innovation lab en AMSYSTEMS samen met het Cluster Mechatronic&Automation (M&A) uit Augsburg in het Additive4Industry project.  Dit project spitst zich toe op het opzetten van innovatie en R&D projecten op het gebied van industriële 3Dprinting. Concreet willen we langs deze weg bedrijven en kennisinstellingen uit onze regio (lees geheel Nederland) koppelen aan bedrijven en kennisinstellingen in Beieren die samen tot innovatie projecten komen die beide partijen verder helpt. We hebben dit project officieel gelanceerd tijdens de Hannover Messe 2017 en dit jaar hebben we op Hannover Messe 2018 een ‘innovation session’ georganiseerd in aanwezigheid van Secretaris-Generaal van het Nederlandse ministerie van economische zaken en klimaat, Maarten Camps, en het Beierse ministerie van economische zaken, energie en technologie, waarvoor veel belangstelling was. Tijdens deze sessie hebben we zowel vanuit Duitse als vanuit Nederlandse zijde een paar projectvoorstellen gepresenteerd. Op 17-18 mei heeft in Eindhoven een vruchtbare uitwisseling plaatsgevonden om tot eerste concepten voor projecten te komen. Het resultaat van de tweedaagse workshop, zijn drie projectschetsen waar de partijen in wisselende samenstellingen zich aan hebben gecommitteerd. De volgende stap is om de schetsen uit te werken tot projectvoorstellen, aanvullende partners (kennis) en bedrijven te betrekken uit Brainport Eindhoven en Beieren, en om de financiële kant van de projecten rond te krijgen. Daarvoor zijn op 26 juni in Nürnberg weer nieuwe stappen gezet. Voor de use cases is nog ruimte voor bedrijven die aan willen sluiten. Meer informatie via de website.

workshop 'Outsourcing Development and Life-Cycle Management' 

Naar aanleiding van zijn ervaringen opgedaan in de samenwerking tussen OEM’s en toeleveranciers heeft Wim Steenbergen een boek geschreven waarin hij op methodische wijze uiteenzet hoe uitbesteding bij OEM’s kan leiden tot een succesvolle samenwerking in en met toeleveranciers. De vele vragen hebben hem doen besluiten om een tweedaagse workshop te ontwikkelen. Na de zomervakantie staat op 26 en 27 september 2018 de vierde workshop gepland. Heeft u interesse, meldt u dan snel aan via de Brainport Industries website. Hier vindt u tevens meer informatie. Leden van Brainport Industries en High Tech NL krijgen eenmalig Euro 100 korting per bedrijf.

Conflict Minerals

Enige jaren geleden hebben Philips, ASML en Thermo Fisher Scientific het initiatief genomen om het toelevernetwerk te ondersteunen met een "practical guidance” in zake Conflict Minerals. Amerikaans beursgenoteerde bedrijven hebben de verplichting jaarlijks "Conflict Minerals” status te rapporteren, d.w.z. oorsprong van 3TG (Tin Tungsten Tantaal en Goud), welke verwerkt is in het product, te rapporteren. Dit heeft als doel de financiering te vermijden van het gewapende conflict in Democratische Republiek Congo middels gebruik en opbrengst illegale mijnen. De informatie voor de rapportage wordt uit de gehele supply chain gehaald. De "practical guidance” bevat achtergrond informatie en gezamenlijke werkwijze efficiënt de Conflict Minerals informatie vanuit supply chain richting OEM’s te delen.
De OEM’s informeren jaarlijks hun toeleveranciers bij de start van de nieuwe cyclus voor het aanvragen van CM informatie. Meer informatie is te vinden op de Brainport Industries website.

Data Value Center

Brainport Industries, Brainport Development, SURF, TNO, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben in maart 2018 een Letter of Intent getekend waarbij zij hebben afgesproken om zich gezamenlijk in te zetten voor het opzetten van een Data Value Center Smart Industry. Later hebben ook JADS, BOM en FME Zuid-Nederland zich bij het initiatief aangesloten. Een kwartiermaker gaat binnenkort het plan van aanpak voor een Data Value Center Smart Industry uitwerken. Naar verwachting zal het project in het najaar van start gaan.

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

Digitalisering brengt economische en maatschappelijke kansen, maar ook bedreigingen, onder meer door spionage en sabotage. Informatie-uitwisseling en samenwerking is de sleutel naar cyber weerbaarheid. Voor het MKB in de high-tech maakindustrie is het niet of nauwelijks mogelijk dat zelfstandig te organiseren. Daarom is er op initiatief van de Eindhoven Cyber Security Group een projectgroep opgericht die als doel heeft te komen tot een Cyber Weerbaarheidscentrum voor de high-tech maakindustrie in de Brainport regio. In de projectgroep (een first user group) zitten niet alleen OEM's, maar ook 5 Brainport Industries leden. Met deze kopgroep van first users worden de eerste diensten ontwikkeld. Deze diensten zullen eind dit jaar voor meer high-tech bedrijven beschikbaar zijn. Lees hier het persbericht.

CTO-Club voor Toeleveranciers

De CTO-club voor Toeleveranciers is bedoeld voor technisch eindverantwoordelijken werkzaam voor technologiebedrijven. Binnen de CTO-club kunnen zij ervaringen delen en van elkaar leren. De onderwerpen hebben te maken met de organisatie en strategie van een bedrijf. Het is een bewuste keuze om bedrijven bij elkaar te brengen die zich in dezelfde positie bevinden in de waardeketen. De deelnemers komen ca. 6 keer per jaar bij elkaar en zijn bij toerbeurt gastheer. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor 20 september a.s. Meer informatie vindt u hier.

RAAK MKB Let’s Move IT

In dit project werken 16 partners vanuit onderwijs en bedrijfsleven samen. Ambitie van het project is om verschillende fabricaten en typen mobiele robots (met elk hun eigen logistieke taken) beter met elkaar te laten communiceren en samenwerken. In het project wordt gewerkt aan integraal verkeersmanagement, modulaire interfaces en slimme gecombineerde omgevingsinterpretatie. Zo kunnen logistieke robots veilig, flexibel, robuust en adaptief opereren in een steeds veranderende productieomgeving in aanwezigheid van mensen. Meer informatie is te vinden op onze website.

DSPE

Brainport Industries heeft een samenwerking met de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE) vanwege het feit dat veel leden van Brainport Industries zich bezighouden met precisie engineering. Zo waren leden aanwezig bij het tweejaarlijks Martin van den Brink Gala Dinner en de Award uitreiking op 7 juni jl in het Evoluon in Eindhoven ofwel als gastheer met een eigen tafel, als deelnemer aan de tafel van Brainport Industries of als gast aan een tafel van een relatie. In een geanimeerde setting werd de Award uitgereikt aan Marco Wieland van Mapper Lithography. Voor een terugblik vindt u hier een korte filmimpressie (videobestand wordt gedownload).

De eerstvolgende activiteit is de DSPE Conference On Precision Mechatronics 2018 op 4 en 5 september a.s. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht op de DSPE Conference website.

Interreg FOKUS

Op maandag 23 april werd officieel gestart met het Interreg project Fokus tussen Nederland en België. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer onthulde samen met de minister-president van Vlaanderen, Geert Bourgeois, de nieuwe huisstijl van het Interreg project. Het Interreg project heeft als doel om de kennis, faciliteiten en technologieën in de Field- en kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie proactief in te zetten. Op deze manier kunnen bij mkb-bedrijven innovaties worden ontwikkeld en geïmplementeerd die hen helpen om te transformeren naar een Fabriek van de Toekomst. Op dit moment vinden deze Smart Industry oplossingen nog onvoldoende hun weg naar het mkb. Het project richt zich voornamelijk op twee sleuteltechnologieën die een voorname rol spelen in de Fabriek van de Toekomst: robotisering, cobots en operator support en slimme interconnected productiesystemen.

Markt

Market 4.0

De Europese Commissie heeft voorlopige goedkeuring gegeven aan een voorstel met als werktitel ‘MARKETS 4.0’ om een digitale omgeving te maken waarmee bedrijven gemakkelijk machinecapaciteit en productvraag en -aanbod met elkaar delen. Kernpunt van het voorstel is dat alle partijen die daaraan deelnemen zelf controle houden over hun eigen data en kunnen bepalen met wie dit gedeeld wordt. Nieuwe technieken, zoals Industrial Data Space en Blockchain moeten dit mogelijk maken. Maar er is ook aandacht voor onderwerpen als ‘digital twinning’ zodat gekeken kan worden of een nog te maken prototype past in een groter geheel.
Binnen Nederland is de Brainport Industries Campus de landingsplaats voor dit initiatief. Immers: op de campus wordt gewerkt aan een digitale infrastructuur die bedrijven en machines aan elkaar verbindt, bijvoorbeeld binnen het Smart Connected Supplier Network en het Advanced Manufacturing Logistics initiatief. Het nieuwe projectvoorstel sluit aan op deze ontwikkelingen.
Partners in het project zijn - naast Brainport Industries - KMWE, TNO en Batchforce. In de tweede helft van 2018 zal bekend worden gemaakt hoe een en ander verder vormgegeven kan worden en hoe ook andere bedrijven aan kunnen haken. Naast de Nederlandse landingsplaats – gericht op de high-tech maakindustrie – zijn er verschillende andere landingsplaatsen in Europa o.a. op het gebied van composieten en machinebouw.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn om al in een vroeg stadium kennis te maken met dit initiatief kunnen contact opnemen met Matthijs Punter van TNO.

Medizintechnik Holland

Dit is een 3-jarig project vanuit het Partners for International Business programma van RVO, waarbij ambassades en NBSO de deelnemende bedrijven ondersteunen om de markt voor Nederlandse toeleveranciers op het gebied van medische technologie in Zuid-Duitsland te onderzoeken. In dit project nemen 12 leden van Brainport Industries deel: Addit, Bakker Fijnmetaal, Bestronics, BKB Precision, Contour, DCD, DEMCON, NTS, Sioux, MI-Partners, TSG en Wilting. Op 24 en 25 oktober zal een Zuliefertreffen georganiseerd worden in Stuttgart en Neurenberg. Meer informatie via de website.  

IMTS

Van 9 tot en met 12 september 2018 organiseert de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in samenwerking met InnovationQuarter en het Consulaat in Chicago een verkennende ondernemersreis naar de International Manufacturing Technology Show (IMTS) 2018. Graag brengen wij deze verkennende ondernemersreis onder uw aandacht omdat wij denken dat dit mogelijk relevant is voor u. Meer informatie over de reis en het programma vindt u hier.

Economische missie Smart Industry Duitsland

Van 9 t/m 12 oktober 2018 zullen Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en missieleider Ineke Dezentjé-Hamming de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts bezoeken in verband met de economische missie Smart Industry Duitsland. Deze missie richt zich op de digitalisering van de industrie en is met name bedoeld voor organisaties die zaken (willen) doen in Duitsland, bestaande contacten willen uitbreiden of een samenwerking willen starten. De Koning en Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie. Aanmelden voor deelname aan deze missie kan tot dinsdag 17 juli 2018. Klik hier om u aan te melden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de e-mail hierover die onlangs door Jolanda Leenhouts naar de hoofdcontactpersonen binnen uw bedrijf.

Dutch Industrial Suppliers Awards in de categorie best Customer

Na een feestelijke 15 jaar DISCA en 16e uitreiking in november 2017 start Link Magazine met veel plezier de editie 2018. De inmiddels prestigieuze awards worden ook dit jaar weer uitgereikt in de categorie Best Customer aan die klanten die, volgens hun toeleveranciers, het best presteren in de samenwerking. Op verzoek van Link Magazine nodigen wij de leden van Brainport Industries van harte uit om hieraan actief bij te dragen met het nomineren van hun favoriete relatie. De Dutch Industrial Suppliers and Customer Awards worden dit jaar voor de 17e keer uitgereikt, op woensdag 21 november 2018 in Boerderij Mereveld te Utrecht in aansluiting op een spetterende talkshow. (aanmeldingen via: DISCA@linkmagazine.nl)  

Hannover Messe

Jaarlijks vind in april de grootste industriebeurs ter wereld plaats in Hannover. De topsector High Tech Systems and Materials heeft deze beurs aangemerkt als een strategische beurs. Daarom is er vanuit de overheid in samenwerking met het RVO en de ambassades in Berlijn en München een Nederlands collectief aan bedrijven en diverse instellingen die acte de presence geven op deze beurs. Brainport Industries neemt deel met haar leden en levert een bijdrage aan het inhoudelijke programma met netwerkevenementen met Duitse clusters zoals Baden Wurttenberg, Saksen en Mechatronik & Automation en het technische lezingenprogramma op het centrale Holland paviljoen. Diverse hoogwaardigheidsbekleders en (inter)nationale delegaties brengen een bezoek aan de Nederlandse deelnemers. In 2019 wordt de beurs gehouden van 1 t/m 5 april en Zweden is partnerland. Heeft u interesse in deelname, neem dan contact op met Jolanda Leenhouts

Mens

Brainport Industries College:  Nominatie William Pijnenburg Award 2018

Voor het tweede jaar wordt de William Pijnenburg Award uitgereikt. Manon Pijnenburg heeft op de ledenvergadering van BI College op 21 juni jl. de wissel-award van Susanne Evers, KMWE, in ontvangst genomen. KMWE heeft hiervoor in de plaats een blijvende herinnering ontvangen. Op één zijde staat het infinity teken afgebeeld, op de andere zijde de toelichting op het infinity teken: wat zijn de uitgangspunten van de William Pijnenburg Award (link naar pdf toevoegen). Tevens werden tijdens deze bijeenkomst de genomineerden van 2018 bekendgemaakt: KMWE uit Eindhoven, Prodrive Technologies uit Son en Swanenberg Hydraulic Systems uit Helmond. Afgelopen week hebben de jurybezoeken plaatsgevonden bij deze bedrijven. Op 3 oktober, tijdens het Brainport Industries Jaarcongres, wordt de winnaar van de William Pijnenburg Award 2018 bekend gemaakt.

Nieuwsgierig naar meer informatie over BI College? Lees de recente College Update!

De BIC Boys pakken de publieksprijs bij de Vakkanjers Navigator

BI College is trots op het team wat ze afgevaardigd hebben naar de Vakkanjers Navigator. Bart, Mitch, Sam en Steve hebben voor de Unie van Waterschappen een Urban Water Storage bedacht, ontworpen en gebouwd. Dit om de wateroverlast bij grote hoosbuien op te vangen. Een deel van de moderne tank wordt boven de grond geplaatst en een deel onder de grond. Zo past het in iedere tuin. Er kunnen meerdere schuttingpanelen met tanks gekoppeld worden zodat er meer dan voldoende water opgeslagen kan worden. Een mooi, goed uitgewerkt idee waar de BIC Boys met grote enthousiasme aan gewerkt hebben. Creatieve breinen, goede samenwerking en doorzettingsvermogen heeft ze tot de finale gebracht. Na een kick-off bijeenkomst, 2 trainingsdagen en de halve finale van Vakkanjers vond uiteindelijk de finale plaats op donderdag 14 juni in Utrecht. Door de vele steun en stemmen hebben zij de Publieksprijs in ontvangst mogen nemen! Een mooie beloning voor het harde werken. Binnenkort gaan ze de prijs verzilveren: met elkaar een dag naar een pretpark.

Ook het bedrijf AAE uit Helmond had een team afgevaardigd voor de Vakkanjers Navigator. Zij hebben een bank ontworpen die water op kan slaan. Een knap staaltje werk! Met hun project hebben ze de 3e prijs binnen gehaald!! Top prestatie!

Dutch Technology Week

Brainport Industries is vanaf de start van deze techniekpromotieweek trotse sponsor van de DTW. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken samen aan een week vol met technologische verrassingen, met als doel iedereen te laten ervaren hoe kansrijk en uitdagend het is om mee te werken aan uitvindingen die de wereld veranderen. Veel leden zijn betrokken bij activiteiten als bedrijfsrondleidingen voor scholieren en studenten, deelname aan de Quiznight XL en de High Tech Ontdekkingsroute, waar jong en oud kunnen kennismaken met techniek.  Een sfeerimpressie van de afgelopen editie van de High Tech Ontdekkingsroute vindt u hier. Meer informatie over de DTW is te vinden op onze website en op de DTW website. Ook tijdens het komende jaarcongres zullen we u informeren over de activiteiten van Brainport Industries en de leden tijdens de DTW. 

HR Community

De HR Community van Brainport Industries brengt leden met personeel gerelateerde werkzaamheden bij elkaar en zij komt alleen op verzoek van een of meerdere leden bij elkaar. Begin dit jaar kwam een vraag van meerdere leden over het thema recruitment. Vanuit die behoefte is een aantal HR afgevaardigden als stuurgroep aan de slag gegaan met dit thema en hebben zij een plan op hoofdlijnen gemaakt. Ter voorbereiding van de inbreng bij de ledenbijeenkomst op 3 oktober, is het plan begin juli besproken in het bestuur van Brainport Industries. Op 18 september wordt het plan besproken met de HR Community. Meer informatie via Jolanda Leenhouts.

Brainport Industries Next Generation

Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf is niet eenvoudig. Dus ook voor veel leden van Brainport Industries is dit een belangrijk vraagstuk. Wanneer maak je dit onderwerp bespreekbaar binnen de familie, wie van de kinderen is geïnteresseerd en/of heeft de kwaliteiten.
Daarom organiseren we bijeenkomsten waarin in een informele setting vaders praten met vaders, moeders met moeders en kinderen onderling. Regelmatig is een ondernemer te gast of gaan we op bedrijfsbezoek bij een ondernemer die dit proces zelf heeft meegemaakt en  zijn/haar ervaringen graag wil delen met de deelnemers van Brainport Industries Next Generation.

Fontys

Brainport Industries Campus

De bouw van de Brainport Industries Campus vordert gestaag en ook tijdens de zomervakantie zal er volop gewerkt worden aan de voltooiing van het eerste cluster. Inmiddels is een groot deel van de beschikbare ruimtes verhuurd en zullen de eerste huurders vanaf 31 juli starten met de verhuizing naar hun nieuwe locatie. Anteryon heeft daarbij de primeur en beoogt al vanaf half augustus operationeel te zijn op de Campus. Vervolgens is het de beurt aan KMWE, die gefaseerd haar productie gaat overbrengen. Summa College zal vanaf 1 september starten met het techniekonderwijs op de Campus, waarna ook de andere partijen in de loop van de komende maanden hun intrek zullen nemen in hun nieuwe onderkomen.
En vers van de pers: ook Brainport Industries zal per 1 februari kantoor gaan houden in het zogenaamde multi-tenant paviljoen op de Campus. Het huurcontract voor deze locatie is vandaag ondertekend door bouwer SDK Vastgoed en John Blankendaal, onder toeziend oog van Edward Voncken van KMWE.
Het Campus Management begint duidelijk vorm te krijgen. Onlangs is bekend gemaakt dat Bert-Jan Woertman per 1 september zal starten als Campus Directeur en dat Eli Lejeune zich vanaf die datum zal gaan bezighouden met de Marketing & Communicatie. Sodexo is gecontracteerd als facility partner voor de Campus en zal op een vernieuwende manier dienstverlening gaan aanbieden op het gebied van horeca, schoonmaak en afvalverwerking.

Innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst'

Innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst' 

Door samen sneller en slimmer producten en productieprocessen te realiseren en (innovatie) faciliteiten te delen ontstaat een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en bovenal een snellere Time to Market. Dit is het uitgangspunt van het innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst', waar in 7 strategische projecten & fieldlabs wordt gewerkt aan innovaties die aan deze doelstelling bijdragen. Bij het innovatieprogramma zijn in totaal zo’n 75 bedrijven en 6 kennisinstellingen aangesloten, de faciliteiten voor de Fabriek van de Toekomst worden op dit moment gerealiseerd op het terrein van Brainport Industries Campus.

Save the date - Congres en netwerk event 'Fabriek van de Toekomst' 22 november

Op 22 november in de middag wordt een conferentie en groot netwerk evenement georganiseerd op de Campus die geheel in het teken staat van het Innovatieprogramma. De voortgang en tussenresultaten van de 7 projecten worden op dynamische wijze aan u gepresenteerd. Daarna zijn er parallel sessies en ruim voldoende gelegenheid om te netwerken en sparren over alle "smart industry” innovaties met de project deelnemers uit de industrie en onderwijs- en kennisinstellingen. Kom kijken en luisteren wat dit voor uw eigen bedrijf kan betekenen of aangeven welke waarde uw bedrijf kan leveren daarbij. Met inhoudelijke bijdragen van: fieldlabs Flexible Manufacturing, Smart Connected Supplier Network, Multimateriaal 3D, High Tech Software Cluster, alsmede AddFab 3D metal printing, Teclab, Advanced Manufacturing Logistics en team Brainport Industries Campus.

Fieldlab Flexible Manufacturing

In het Fieldlab Flexible Manufacturing werken meer dan 20 partijen samen aan het demonstreren van de mogelijkheden die digitalisering en robotisering bieden voor het flexibel en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van kleine serieproductie, tegen massaproductie kosten.
De 4 geïntegreerde demonstratieprojecten van het Fieldlab Flexible Manufacturing hebben tijdens de aanloopperiode tot de opening van de BIC Campus niet stilgezeten. Er is onder leiding van TNO een opstelling ontwikkeld voor het samenwerken tussen mens en robot, waarbij de verdeling van taken op een flexibele en dynamische wijze wordt aangepast aan de specifiek te produceren producten. Deze opstelling wordt in gebruik genomen in het Atrium van de Brainport Industries Campus.
Een deel van deze opstelling wordt benut ten behoeven van het Fieldlab zelflerende assemblagelijnen. Door de ervaringen van beide opstelling te combineren en vast te leggen, komt versnelde, flexibele productie steeds dichterbij.
In de fieldlabs Flexible Handling en Bin Picking is de afgelopen tijd ervaring opgedaan ‘op locatie’. Bij De Cromvooirtse is de naadloze samenwerking tussen robots en AGV’s verder geoptimaliseerd. Deze ervaringen worden benut bij de AGV’s die ook op de BIC Campus zullen gaan rondrijden. Smart Robotics en Avans hebben ten aanzien van Bin Picking verdere doorbraken weten te realiseren ten aanzien van het oppakken, plaatsen en in de productielijn brengen van fittingen door robots. Ook deze ervaringen zullen een-op-een worden meegenomen in de opstelling rond mens-robotsamenwerking op de BIC Campus.
De deelnemende opleidingspartners in dit Fieldlab (Avans, Fontys en TU/e) hebben een grote bijdrage. Veel onderzoek wordt door studenten uitgevoerd, bij praktijktests spelen de studenten nu al een grote rol.
Voor meer informatie of deelname aan een van de Fieldlabs Flexible Handling kunt u contact opnemen met Onno Ponfoort (Berenschot), die namens Brainport Industries projectmanager van het FieldLab Flexible Manufacturing.

Fieldlab The Smart Connected Supplier Network

Het Fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network' (SCSN) is een initiatief van de topsector HTSM, Brainport Industries, softwareleveranciers en TNO om de high-tech maakindustrie te ondersteunen bij het digitaliseren van de keten.
Het Fieldlab richt zich op het met slimme ICT stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces. Het moet veel gemakkelijker worden om veilig, betrouwbaar en snel data als product- of ontwerpdata en offerte- en ordergegevens te kunnen delen zonder dat dat belemmerd wordt door de verschillende gebruikte systemen (interoperabiliteit). Het toelevernetwerk waar het Fieldlab zich op richt bestaat uit ca. 300 bedrijven achter grote high-tech bedrijven als ASML, Thales en Philips Healthcare.
Op dit moment wordt er hard gewerkt door de partnerbedrijven aan het aanpassen van de ICT applicaties en wordt daarbij goede vooruitgang geboekt. Ook het aantal schakels dat geheel digitaal werkt blijft groeien, net als het aantal deelnemers. De SCSN olievlek breidt zich alsmaar uit!
Ondertussen wordt ook het beheer en de onderliggende techniek professioneel ingericht. Zo zijn de opties voor de technische infrastructuur op een rij gezet en wordt de komende tijd een besluit genomen of daarvoor wordt aangesloten bij een bestaand netwerk of dat een eigen infrastructuur zal worden ontwikkeld. 
Daarnaast wordt geïnventariseerd of het fieldlab naast de huidige berichtenstroom (orders, facturen, logistiek etc) een nieuw onderdeel zal starten dat zich richt op het delen van productinformatie.
Voor meer informatie over SCSN kunt u contact opnemen met Linda Oosterheert.

Fieldlab Multimateriaal 3D

Het Fieldlab Multimateriaal 3D (Multi-M3D) is een co-creatie platform waarbinnen partijen in de keten samenwerken aan de ontwikkeling en validatie van vernieuwende multitechnologie en multimateriaal oplossingen.
Bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen werken samen zowel aan technologieën voor toekomstige productieomgevingen als aan oplossingen die relevant zijn voor de huidige industrie. In verschillende samenstellingen en in verschillende disciplines worden R&D projecten gedefinieerd, waarbij een interdisciplinaire aanpak voorop staat. Tools zoals een volcontinue print platform en een multimateriaal fotopolymerisatie platform zijn beschikbaar bij AMSYSTEMS Center, die het fieldlab coördineert.
Het fieldlab Multi-M3D biedt verschillende services. Het brengt bedrijven en andere organisaties samen, informeert hen over de huidige en nieuwe R&D programma’s en coördineert en faciliteert matchmaking door de ontwikkeling van nieuwe roadmaps en de organisatie van netwerkbijeenkomsten.
Meer informatie over het fieldlab Multi-M3D is te vinden op de AMSYSTEMS Center website. Bij interesse in deelname in dit fieldlab kunt u contact opnemen met Edwin van den Eijnden.

Addfab – 3D metal printing

Op de Brainport Industries Campus zal de proeffabriek AddFab een pilotlocatie en competence center worden waar verdere stappen in industrialisering van 3D metaal printen tot stand zullen worden gebracht. Hiervoor is een innovatieprogramma ontwikkeld met een focus op de volgende drie gebieden:

  • Industrialisatie: integratie met meten en pre- en post-processing, integratie met AM Value Chain en optimalisatie productieproces;
  • Quality Management: standaardisering, normering en kwaliteitsmanagement t.b.v. proces & quality control van AM onderdelen;
  • Industriële Applicaties: benutten voordelen van metaal printen in producten door innovatief product design en intelligent prototyping.

AddFab heeft ten doel industrialisering van de (Nederlandse) industrie op het gebied van metaalprinten (waaronder nadrukkelijk het MKB), het stimuleren van slimme groei van de Nederlandse maakindustrie en verder het versterken de Zuid Nederlandse AM kennisinfrastructuur. De proeffabriek AddFab zal gelden als een voorbeeld van open innovatie samenwerking en kennisvermeerdering op het gebied van de volgende generatie geprinte metaalproducten. Dit alles met aandacht voor Design & Engineering, Materialen, geïntegreerd Additive Manufacturing werkproces en AM Proces en Quality control voor de verschillende markten. Zeer recentelijk heeft de provincie Noord-Brabant aan Addfab een subsidie toegekend om deze doestellingen te realiseren.
Addfab is op zoek naar bedrijven die hun business cases t.a.v. Industriële Applicaties willen onderzoeken. Hebt u interesse? Neemt u dan contact op met Arno Gramsma.

Fieldlab High Tech Software Cluster

Het Fieldlab High Tech Software Cluster is een consortium van 20+ high tech softwarebedrijven rondom virtual prototyping & design, model based software en data analytics & services. Het cluster laat zien hoe baanbrekende innovatieve software bijdraagt aan het efficiënter, flexibeler en kwalitatief beter ontwikkelen en produceren van hardware. Het cluster zorgt voor herkenbaarheid en zichtbaarheid van haar leden in binnen- en buitenland en biedt een platform waarop heel snel en innovatief nieuwe producten & diensten worden ontwikkeld die voldoen aan de randvoorwaarden van de huidige en toekomstige afzetmarkt (van maakindustrie naar Smart Industry/Industrie 4.0). Deze nieuwe producten en diensten creëren waarde voor bedrijven die actief zijn binnen de HTSM sector (High Tech Systemen & Materialen) en dragen bij aan het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van haar klanten. Meer informatie over het Fieldlab High Tech Software Cluster en de contactgegevens van projectleider Wim Renders vindt u hier

Teclab, Innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie

Het project Teclab, Innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie, heeft ten doel om een sterk en duurzaam ecosysteem te creëren ten behoeve van de Hightech Maakindustrie waarin onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en leveranciers werken aan innovatief techniek onderwijs. Studenten kunnen hierin hun opleiding en het werken in de sector, bij de aanwezige hightechbedrijven, in fieldlabs combineren. Een belangrijke start- en landingsbaan hiervoor is de Brainport Industries Campus, waar alle benodigde faciliteiten en nieuwste technologische ontwikkelingen aanwezig zijn. Innovatief techniek onderwijs is alleen te realiseren door slimme en duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Dit vraagt om kennisdeling, gezamenlijk investeren, ‘facility sharing’, het slim delen van ruimtes en het delen van machines en de daaraan gerelateerde (technische) infrastructuur. Het Teclab innovatief onderwijs in het eco-systeem van de high-tech maakindustrie realiseert deze shared facility op de Brainport Industries Campus in de vorm van een partner paviljoen. Dit paviljoen zal verschillende functies krijgen, waaronder onderwijsfaciliteit, test- en onderzoekomgeving en showroom.
Zeer recentelijk heeft machinefabrikant DMG Mori een Letter of Intent getekend, waarin ze aangeven te willen participeren in het partnerpaviljoen. Ook zijn er gesprekken gaande met zo'n dertig potentiële partners voor het paviljoen, waaronder machine leveranciers, gereedschap leveranciers, robot leveranciers, AGV leveranciers, software leveranciers en 3D Printing leveranciers.
Voor meer informatie over het project Teclab, Innovatief onderwijs in het ecosysteem van de Hightech Maakindustrie en over de mogelijkheden om deel te nemen in het partner paviljoen kunt u contact opnemen met Arold Moonen.

Advanced Manufacturing Logistics

Het fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML) heeft als doelstelling de realisatie van een "state of the art” AML-systeem op de Brainport Industries Campus, dat uitrolbaar is naar andere hightech clusters. Met het AML-fieldlab zal de operationele performance van bedrijven worden verbeterd met 24/7 logistiek door gedeelde opslag en beweging, slimme automatisering en smart robotics. Het intelligente systeem zal een breed scala aan functionaliteiten omvatten waaronder geautomatiseerde aanvoer, afvoer en opslag van materialen en vormbepalende gereedschappen, retouren en eindproducten, zodanig dat productieprocessen volcontinu kunnen doorlopen. Alle bewoners van de Campus zullen op termijn gebruik kunnen maken van dit gecentraliseerde logistieke systeem.
Op dit moment wordt binnen het fieldlab in samenwerking met leveranciers van Automated Guided Vehicles (AGV’s) gewerkt aan een proof-of-concept opstelling op de huidige locatie van KMWE aan de Zwaanstraat in Eindhoven. Deze opstelling zal in het 4e kwartaal van 2018 worden gepresenteerd en zal vervolgens naar de Brainport Industries Campus worden overgebracht. Daarnaast wordt met een aantal softwarepartners gebouwd aan een logistiek simulatiemodel (op cel, plant én multi-company niveau), waarmee slimme keuzes kunnen worden gemaakt over fysieke logistieke afhandelingen, automatisering en besturing.
Het AML-fieldlab is een initiatief van de bedrijven IJssel Technologie, KMWE en Biesheuvel Techniek, de universiteiten TU/e en Erasmus Universiteit en Brainport Industries. Voor meer informatie en deelname aan dit project kunt u contact opnemen met Erik Vermeulen.

Copyright © 2018 Brainport Industries
U ontvangt deze mail omdat u zich aangemeld heeft via onze website met het adres j.leenhouts@brainportindustries.nl. U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief via deze link.