Velkommen til vårt kundesenter på nettet

For at vi skal kunne yte bedre service, har vi laget et eget kundesenter på nett. Her kan du registrere nye saker, sjekke status på tidligere registrerte saker, og søke på ting du lurer på.

Hvis du vil registrere en ny sak inn til oss på support, trykker du på "Ny sak". Samtidig som du skriver inn meldingen din vil det gjøres et søk på ordene du bruker. Du vil få forslag på saker som er relevante for ditt spørsmål under SmartDok-logoen til venstre. Hvis du vil sjekke status på saker du tidligere har registrert, må du logge deg inn først. Hvis du har glemt passordet ditt, kan du få det tilsendt til din registrerte e-postadresse ved å klikke på "Glemt passord?".

Hvis du ikke er registrert, kan du klikke på "Registrer deg". Etter registreringen kan du logge deg inn umiddelbart.

For å ta kontakt med SmartDok via telefon, kan du ringe 90 40 33 33.

Hvis du vil søke i vår database med vanlige spørsmål, kan du søke rett i søkefeltet til venstre.

Vi kommer til å jobbe kontinuerlig med å legge til svar på flere spørsmål, og nyttige tips i SmartDok.

Vi håper du får nytte av vårt kundesenter!