Stikkord: byggekortleser  status  kobling 

Status og byggekortleser

Sist endret 2017-09-14
Stem her
  -  

Spørsmål

Er det noen kobling mellom «Status» og «byggekortleseren»?


Svar

Det er ingen slik kobling. Byggekortleseren (med mobil innregistrering og egen UE-app) er den løsningen som tilfredsstiller lovkravene etter forskriftsendringen i Byggherreforskriften (§15 - Oversiktslister). Å bruke status vil ikke gi en løsning som tilfredsstiller lovkravet. Status kan ha stor verdi hvis man f eks vil ha en sikkerhet rundt at ansatte returnerer trygt hjem/tilbake etter alenejobber osv.