Topp Vareforbruk  
Search

Legge inn varer

Sist endret 2018-10-17
Stem her
  -  

Spørsmål

Ny vare


Svar

Ny vare
Her registrerer du varesortimentet du senere skal kunne registrere. Har du ikke opprettet varekategori til varen, må dette gjøres først. 
Forklaring til felter:

  • varenavn, navn på varen som vises når du registrerer den
  • varenummer, eget felt som kan identifisere varen. Valgfritt felt
  • pris, den prisen som varen skal faktureres/belastes med i forhold til valgt enhet under (meter, kubikk++). Valgfritt felt
  • antall på lager, en teller som vil holde orden på hvor mange det er på lageret til enhver tid, teller automatisk ned etterhvert som du registrerer forbruk av varen. Valgfritt felt.
  • enhet, her velger du enhet som du ønsker at varen skal registreres i når man registrerer forbruk på denne