Mangler UE-kode

Sist endret 2019-01-04
Stem her
  -  

Spørsmål

Vi har ikke UE-kode for mannskapsregistrering, hvorfor?


Svar

Hvis deres firma ikke har kjøpt vår (modul for) Byggekortleser, så vil heller ikke UE-koden være synlig under prosjektene.

Denne UE-koden er viktig hvis SmartDok UE-appen skal benyttes for mannskapsregistrering. Ta kontakt med oss for å bestille denne!